Şirket Profili

  •       2012 yılında 5 işletmenin ortaklığı ile Plastik ve Metal Kalıp, Plastik ve Metal Enjeksiyon Ürünleri, Metal Yedek parçaları imalatı üzerine faaliyet gösterecek bir üretim tesisi kurulması amacıyla, İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı alanı olarak ortak üretim kapsamında planlanmıştır. Bu kapsamda, KOSGEB Adana Hizmet Müdürlüğü tarafından projemiz desteklenmiştir Projemizin konusu; aynı bölgede faaliyet gösteren, ortak sorun yaşayan ve ortak hedefleri paylaşan işletmelerin sorunlarına sinerji oluşturmak üzere

  • gerçekleştirilecek ortaklık sonucu kaynak israfını önleyerek, minimum maliyetlerle çözüm bulmaktır.Bu proje, 5 işletmenin bir araya gelerek plastik enjeksiyon ve talaşlı imalat sektöründe sürekli iyileştirmeyi devam ettirebilmek yeni imalat teknolojilerine uygundaha nitelikli bir yapı çatısı altında birleşmek adına süreç başlatmışlardır projede kurumsal bir yapı ile günümüz koşullarına gerektirdiği dinamik ve denetlenebilir özelliğe taşıma, yerli ve yabancı işbirliklerini kurup genişlemeyi, kolaylaştırıcı ve bütünleşmeyi sağlamaktır . Katılımcılar sektörleri nedeni ile devamlı olarak birbirleri ile bağlantılı olup gerek ticari gerek geçmiş bağlantıları nedeni ile işbirliği halinde olduğunu göstermektedir.

Amacımız

  •      Yerel potansiyeli harekete geçirme ve yerel kalkınmayı gerçekleştirmek, küreselleşmeden kaynaklanan tehditlerin bertaraf edilerek, sunduğu fırsatlardan azami yararın sağlanmasına yönelik olarak, yöremiz potansiyelini harekete geçirme amacına katkıda bulunmayı hedefleyen “METAL SANAYİ SİNERJİ ORTAKLIĞI” projemiz hayata geçirilmiştir yeni kurulan işletmemiz Seymaksan Makina MAKİNA KAL. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. Adana ilinde ihracatın, istihdamın ve bölge rekabet gücünün artırılması, ihracata katkı sağlanması ve yenilikçi özel sektör yatırımlarının özendirilmesi konularında ciddi katkılarda bulunacaktı.Sürekli iyileştirmeyi devam ettirebilmek ,yeni geliştirilen projeleri daha nitelikli

  • bir yapıya taşıyabilmek adına bu ortaklık modelini, işbirliği ve Güçbirliği yaparak, hedeflerimize uygun bir şekilde devam ettirmemiz gerekmektedir.Seymaksan Makina MAKİNA KAL. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. Kurumsal yapı ,Günümüz koşullarının gerektirdiği dinamik ve denetlenebilir özelliğe taşınırken yerli yabancı işbirlikleri kurmayı kolaylaştırıcı değişiklikler tamamlayarak, yurtdışı ihracat verileri ile büyüme ve kapasite kullanım oranını dikkate alındığına yatırımın tamamen dış ticarete yönelmesi arz talep ilişkisinin sağladığı güven duygusu itibari ile artırıldığı söz konusudur .

Misyonumuz ve Vizyonumuz

    Misyonumuz

  •       5 girişimci işletmenin bir araya gelerek,yerli ve yabancı işletmelere global pazarda etkin olabilecek ülkemiz açısından katma değeri yüksek yeni bir işletme ile yapısal değişim sağlanarak reorganizasyonun gerçekleştirilmesidir Bu nedenle yeni kurulan işletmemiz Seymaksan Makina MAKİNA KAL. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. kapsamında belirlenecek bir ismin markalaştırılması için gerekli yasal prosedürleri uygulamaya şirket kurulumu iç yapı düzenlemesi için planlamayla başlamıştır son 3-4 yıl içerisinde yurtdışı ihracat verileri katılımcılar arasında yerli yabancı firmaların dikkatini çekmiş bunun daha iyi şartlarda gerçekleştirilmesi için işbirliği yapılabilecek, olabilirliği değişik sektör arayışları.

  • Vizyonumuz

  • Seymaksan Makina MAKİNA KAL. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. nin İmalat ürünlerin üretimini yaparken, gelişen teknoloji ve değişen ürün /hizmet standartları ve yeni talepleri üretim süreçlerinin revizyonunu ve modernizasyonunu ve karlılığın sağlanması için belirli bir kapasitenin üzerine çıkartmaktır. Bunduğumuz sektörleri çeşitlendirerek vizyonumuzu mevcut sermaye yapılarındaki riski dağıtmak ve kendi sektörlerinden çok daha karlı ve potansiyeli yüksek olarak gördükleri başka bir sektöre, sektörde uzun yıllar deneyim sahibi işletmelerle ortak olarak giriş yapmak istemektedir.

Hedeflerimiz

  •       Seymaksan Makina MAKİNA KAL. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.,üretimi yapılan her türlü plastik enjeksiyon kalıp ve talaşlı imalat ürününün standart aşamalardan geçerek son halini kazanması sağlandıktan sonra uygunluklarının test ve kalibre edilmesi kalite Yönetim sistemi açısından zorunluluk haline odaklanmıştır Üretilen Ürün Mamül /yarı Mamül yada Hammadde işleyişi süreç kontrol noktaları belirlenmiştir. Misyon vizyon ve kalite politikasının yeni kurduğumuz işletmede belirlenmiş olması, benimsenmesi kurum kültürüne uygun olarak personelin kuruma olan aidiyetini artırmakla beraber güven olgusu sağlamayı hedeflemektedir.